Plaża - Świnoujście Plaża - Świnoujście Plaża - Świnoujście Plaża - Świnoujście
(091) 321-30-28
OBSŁUGA TELEFONICZNA ODBYWA SIĘ CODZIENNIE
W GODZ. 10:00 - 12:00.
ZNAJOMOŚĆ SYGNATURY POSTĘPOWANIA USPRAWNI UDZIELENIE INFORMACJI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ
WSZELKICH WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK KANCELARII
BANK PEKAO S.A.   57 1240 3914 1111 0000 3096 4879
W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ SYGNATURĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Przejdź
strona główna
informacje
koszty
licytacje
wnioski

PRAWA I OBOWIĄZKI DŁUŻNIKA ORAZ WIERZYCIELA

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą broszurą:
Informator

KANCELARIA DYSPONUJE

  • poszukiwaniem rachunków bankowych za pomocą systemu OGNIVO. Powstał on przy współpracy Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. z Krajową Radą Komorniczą i jest częścią systemu OGNIVO prowadzonego przez KIR S.A. System umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy naszą kancelarią a bankami.
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
  • zapytania do ZUS w formie elektronicznej
  • elektroniczny dostęp do bazy PESEL
  • dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

ZASIĘG