Plaża - Świnoujście Plaża - Świnoujście Plaża - Świnoujście Plaża - Świnoujście
(091) 321-30-28
OBSŁUGA TELEFONICZNA ODBYWA SIĘ CODZIENNIE
W GODZ. 10:00 - 12:00.
ZNAJOMOŚĆ SYGNATURY POSTĘPOWANIA USPRAWNI UDZIELENIE INFORMACJI W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ
WSZELKICH WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK KANCELARII
BANK PEKAO S.A.   57 1240 3914 1111 0000 3096 4879
W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ SYGNATURĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Przejdź
strona główna
informacje
koszty
licytacje
wnioski

WNIOSKI

Wniosek egzekucyjny (KM)

Wniosek alimentacyjny (KMP)

Wniosek o podwyższenie alimentów

Oświadczenie dobrowolnych wpłat

Wykaz majątku

Zlecenie poszukiwania majątku

Komornik może wszcząć postępowanie pod warunkiem doręczenia przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, wraz z wypełnionym odpowiednim wnioskiem egzekucyjnym.