Kancelaria jest uprawniona do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

Potrzebujesz informacji? 91 321 30 28
Dostępny w godz. 10-12

Informacje dla dłużnika i wierzyciela

PRAWA I OBOWIĄZKI DŁUŻNIKA ORAZ WIERZYCIELA

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą broszurą:
Informator (Uwaga: niektóre informacje są nieaktualne z uwagi na zmianę przepisów).

KANCELARIA DYSPONUJE

  • poszukiwaniem rachunków bankowych za pomocą systemu OGNIVO. Powstał on przy współpracy Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. z Krajową Radą Komorniczą i jest częścią systemu OGNIVO prowadzonego przez KIR S.A. System umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy naszą kancelarią a bankami.
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
  • zapytania do ZUS w formie elektronicznej
  • elektroniczny dostęp do bazy PESEL
  • dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

ZASIĘG