Kancelaria jest uprawniona do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela

Potrzebujesz informacji? 91 321 30 28
Dostępny w godz. 10-12

Rachunek Bankowy

WSZELKICH WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK KANCELARII

57 1240 3914 1111 0000 3096 4879

BANK PEKAO S.A.

W tytule należy podać sygnaturę postępowania egzekucyjnego